Υπολογισμός ΦΠΑ v3.0

Calculators Add comments


Με τη δεύτερη ανατίμηση του ΦΠΑ για το 2010 και το συντελεστή να φτάνει στο 23% έρχεται και η νέα version του Υπολογισμός ΦΠΑ.
Στην τρίτη έκδοση του Υπολογισμός ΦΠΑ εντοπίζονται οι παρακάτω αλλαγές..:

  • Επιλογή τύπου προϊόντος ανάμεσα σε “Τρόφιμα”, “Βιβλία” και “Λοιπά”
  • Αυτόματη ρύθμιση του συντελεστή ΦΠΑ ανάλογα με τον τύπο πρϊόντος
  • Αυτόματη αποθήκευση συντελεστή ΦΠΑ με την αλλαγή
  • Προεπιλεγμένος συντελεστής ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές από 1/7/2010
  • Ανακατασκευή του User Interface


Leave a Reply


5 − = three


WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in