Υπολογισμός ΦΠΑ v3.0

Calculators No Comments »


Με τη δεύτερη ανατίμηση του ΦΠΑ για το 2010 και το συντελεστή να φτάνει στο 23% έρχεται και η νέα version του Υπολογισμός ΦΠΑ.
Στην τρίτη έκδοση του Υπολογισμός ΦΠΑ εντοπίζονται οι παρακάτω αλλαγές..:

 • Επιλογή τύπου προϊόντος ανάμεσα σε “Τρόφιμα”, “Βιβλία” και “Λοιπά”
 • Αυτόματη ρύθμιση του συντελεστή ΦΠΑ ανάλογα με τον τύπο πρϊόντος
 • Αυτόματη αποθήκευση συντελεστή ΦΠΑ με την αλλαγή
 • Προεπιλεγμένος συντελεστής ΦΠΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές από 1/7/2010
 • Ανακατασκευή του User Interface


Percentage Calculator

Calculators No Comments »

Το Percentage Calculator σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε το ποσοστό επί τοις εκατόμιας τιμής ή τη διαφορά της σε σχέση με μια δεύτερη.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν δύο group υπολογισμών:

 • Στο πρώτο, με τη βοήθεια των δύο sliders, μπορείτε να υπολογίσετε τις ενδιάμεσες τιμές του εισαγόμενου αριθμού επί τοις εκατό. Για παράδειγμα αν θέλετε να υπολογίσετε πόσο είναι το 10% ενός αριθμού κάνετε δεξί κλικ πάνω στο πρώτο slider και επιλέγοντας “Enter a Value” γράφετε 10 και αυτόματα o δείκτης του slider μετακινείται στην τιμή. Μπορείτε να σύρετε το δείκτη του slider για να αυξομειώσετε το ποσοστό. Επίσης, από το δεύτερο slider μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό μιας ενδιάμεσης τιμής από την εισαγόμενη, για παράδειγμα, αν έχετε εισάγει τον αριθμό 50 και θέλετε να υπολογίσετε πόσο τοις εκατό είναι το 20 κάνετε δεξί κλικ στο δεύτερο slider και επιλέγοντας “Enter a Value” γράφετε 20 και αυτόματα ο δείκτης του slider μετακινείται στην τιμή. Μπορείτε να σύρετε το δείκτη του slider για να αυξομειώσετε τον αριθμό.
 • Στο δεύτερο group, μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά δύο αριθμών, για παράδειγμα, αν εισάγετε ως τιμή στο πρώτο πεδίο 50 και στο δεύτερο 80 προκύπτει ότι στη δεύτερη τιμή υπάρχει μια αύξηση κατά 60%

Σημείωση: Ενεργοποιώντας την επιλογή “Decimal Values” μπορείτε να κάνετε υπολογισμούς και με δεκαδικούς αριθμούς. Η απενεργοποίησή του υπολογίζει τις τιμές με στρογγυλοποίηση (Προεπιλογή: Ανενεργό)


Percentage_Calculator.png


Download Time Calculator v1.5 Release

Calculators, Internet No Comments »


Η νέα έκδοση του Download Time Calculator είναι γεγονός!
Η εφαρμογή έχει επανασχεδιαστεί και αποτελλεί το πρώτο μου project στη νέα πλατφόρμα Visual Basic 2008.
Πολλά νέα χαρακτηριστικά έχουν προστεθεί, ενώ έχουν διορθωθεί πάρα πολλά σφάλματα τύπου Run-Time ( Run-Time Errors ).Μερικές απο τις νέες λειτουργίες του DTC v1.5 είναι οι παρακάτω:

 • Smart Highlight – Εντοπίζει αυτόματα την πιο ευανάγνωστη τιμή και την υπογραμίζει με κίτρινο χρώμα. Πχ όταν έχουμε αποτέλεσμα 586 δευτερόλεπτα ή 10 λεπτά θα υπογραμιστεί αυτόματα το πεδίο που εκφράζει την τιμή των λεπτών που αποτελλεί την πλέον κατανοητή τιμή σε σχέση με το 586. Η χρησιμότητα αυτής της λειτουργίας είναι ότι το μάτι πέφτει αυτόματα στην τιμή που μας ενδιαφέρει και είναι ευκολότερο να κατανοήσουμε κι αυτό μπορεί να φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν έχουμε πολλές τιμές.
 • Long Variants – Στρογγυλοποιεί τις τιμές. Πχ. το 586,127946127946 δευτερόλεπτα γίνεται 586. Η χρήση της στρογγυλοποίησης είναι προαιρετική και μπορεί να απενεργοποιηθεί από το μενού Preferences.
 • Save Connection Speed – Για αυτούς που διαθέτουν σύνδεση στο ίντερνετ που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα και αναγκάζονται να την εισαγάγουν κάθε φορά. Δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης της τιμής που πληκτρολογείτε μια φορά και μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε!
 • Download Type – Μια λίστα από προεπιλεγμένα συνήθη downloads όπως μια ταινία ή ένα CD. Ανάμεσα σ’αυτές μια επιλογή για μια σειρά από κομμάτια (parts) απο το rapidshare.com που ενώνονται σε ένα αρχέιο. Με την επιλογή αυτή πληκτρολογείτε τον αριθμό των parts που θέλετε να κατεβάσετε και το DTC υπολογίζει το συνολικό χρόνο που απαιτείται.
 •  
Υπολογισμός ΦΠΑ 2

Calculators No Comments »

Αυτό το πρόγραμμα υπολογίζει τιν τιμή ενός προϊόντος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επίσης υπολογίζει την τιμή ενός προϊόντος προ φόρων (Αποφορολόγηση).Τέλος, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της προεπιλεγμένης τιμής του ΦΠΑ και αποθήκευσης της νέας τιμής, καλύπτοντας έτσι την περίπτωση μελλοντικής αλλαγής του.


Internet Connection Speed Calculator (ICSC)

Calculators No Comments »

Το Internet Connection Speed Calclulator είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε τη μέγιστη ταχύτητα Download και Upload της σύνδεσής σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις έτοιμες ταχύτητες για ταχύτητες μέχρι και 2048K ή να εισάγεται – σε Mbit – μια μεγαλύτερη ταχύτητα. Για να το κατεβάσετε κάντε κλικ στην εικόνα:


WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in