Υπολογισμός ΦΠΑ 2

Calculators Add comments

Αυτό το πρόγραμμα υπολογίζει τιν τιμή ενός προϊόντος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επίσης υπολογίζει την τιμή ενός προϊόντος προ φόρων (Αποφορολόγηση).Τέλος, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της προεπιλεγμένης τιμής του ΦΠΑ και αποθήκευσης της νέας τιμής, καλύπτοντας έτσι την περίπτωση μελλοντικής αλλαγής του.


Leave a Reply


8 − = one


WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Comments RSS Log in